Yeni Medyanın Gücü ve Gücün Yeni Medyası

Yeni Medyanın Gücü ve Gücün Yeni Medyası Günümüzde dünyayı şekillendiren kamu diplomasisinin elindeki en önemli araçlardan birisi medyadır. Toplumu ikna görevi yüklenen ve birer aktörlerin görev tanımları ve sınırları belirlenmiş birer fordist enformasyon fabrikasına dönüştürülen medya organları, rıza imalatı aracı olarak kullanılmaktadır. Devlet ile organik veya inorganik bağı bulunan devasa medya şirketlerinin çoğu, kendi ideolojilerini[…]