“Artırılmış sahtekarlık” tehlikesi, organik videolar ve medya

İletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler yapay zekanın fikir olgunluğuna erişmesine ve uygulama safhasına geçilmesine imkan sağlamıştır. Yapay zeka ile bağlantılı olarak, iletişim ortamlarında derin öğrenme, ses taklidi, video-sentez gibi kavramlar sayesinde medya şirketlerinin güvenilirliğinden ziyade içeriklerin güvenilirliği sorgulanmaya başlanmıştır. Gerçek olup olmadığı çıplak gözle ayırt edilemeyen “artırılmış sahtekarlık” ürünü görüntülerin üretilebilmesi, henüz vatandaşların kullanımına[…]